Supercykelvägar i Skåne – ett koncept

Denna interaktiva rapport presenterar konceptet Supercykelvägar och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska få effektiva och säkra pendlingsmöjligheter på cykel i Skåne.

Supercykelvägar_puff.jpgSupercykelvägar är cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att hindras av andra trafikanter.

Syftet med denna rapport är att beskriva vad supercykelvägar är och hur vi tillsammans ska arbeta för att skapa dessa vägar.

I de flesta fall där potentialen att attrahera många cyklister är hög, finns idag redan cykelvägar. Arbetet kommer därför i praktiken till stor del handla om att förbättra befintliga cykelvägar snarare än att bygga helt nya.

Vägarna planeras, utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan mellan regionen, kommuner och Trafikverket som en integrerad del i infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett enhetligt system.

Dokument

  • Supercykelvägar i Skåne – Koncept

    Webbplats

    Öppna sidan
  • Tidigare koncept Supercykelvägar i Skåne (2019)

    ( .pdf, 2,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.