• Örtoftaverket

    Örtoftaverket. Fotograf: Christina Fröjd, Kraftringen

Scenario för det skånska elsystemet - Elproduktion

Skåne har högre elpriser än andra delar av Sverige. 2018 kom larm om kapacitetsbrist i elnäten.

Dessa begränsningar i elsystemet har lett till en ökad oro för att skånska företag och kommuner riskerar att inte få den effekt de behöver i framtiden.

Region Skånes scenario visar att elproduktionen i södra Sverige tredubblas till 2040, genom att fortsatta kostnadsminskningar driver på utbyggnaden av vind- och solkraft. Samtidigt ökar importbehovet under de mest ansträngda vintertimmarna, eftersom den planerbara elproduktionen minskar. Denna utveckling sker parallellt med att effektbehovet ökar.

Rapporten Scenario för det skånska elsystemet – Elproduktion idag, 2030 och 2040 är den andra rapporten i Region Skånes rapportserie om Skånes elförsörjning. I rapporten beskrivs utmaningar och möjliga lösningar för ett elsystem i omställning. Den planerbara produktionen är viktig för att dessa kraftkällor tillhandahåller nödvändiga förmågor för att hålla elsystemets driftsäkerhetsgränser vad gäller spänning, frekvens och effektbalans. Men andelen planerbar produktion minskar vilket leder till ökade risker för obalanser och störningar i elsystemet. Slutsatsen är att den pågående omställningen av elsystemet i högre utsträckning måste säkra att de bidrag som den planerbara elproduktionen idag ger för att hålla elsystemet stabilt även finns i framtiden. Detta är extra viktigt för Skåne och södra Sverige med tanke på det höga beroendet av import av el.

Nya alternativ så som batterier, vätgaslager, flexibla värmepumpar, syntetisk svängmassa och större havsbaserade vindkraftverk, kan i olika kombinationer bidra med de flesta av de förmågor som kommer behövas i ett framtida mer väderberoende elsystem. Utmaningen är att det i nuläget saknas tillräckliga incitament både för att den planerbara produktionen och dessa nya teknologier ska kunna bidra till ett leveranssäkert elsystem.

Dokument

  • Scenario för det skånska elsystemet

    ( .pdf, 3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.