Rapport: Omvärld och trender

Denna rapport tar upp trender som, på en övergripande nivå, bedöms kunna få betydande påverkan för Region Skånes regionala utvecklingsuppdrag.

vår omvärld omslagAvdelningen för regional utveckling i Region Skåne driver en verksamhet som i hög grad påverkas av både globala, nationella och regionala förändringar.

En aktiv omvärldsbevakning och uppdaterade strategier och prioriteringar är viktigt för att arbeta mot uppsatta mål och visioner. 

Denna omvärldsanalys för 2019-2029 fokuserar på hur globala megatrender samt nationella, regionala och lokala trender påverkar de regionala utvecklingsområden och dess verksamhet på tio års sikt.

Utifrån omvärldsanalysen formas en gemensam framtidsbild och belyser vilka trender som är mest brådskande att hantera för att skapa tillväxt, utveckling och livskvalitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.