PM Kartläggning av gröna värden i regional fysisk planering

Region Skåne har med stöd av Ramboll tagit fram rapporten "Kartläggning av gröna värden i regional fysisk planering".

Rapporten syftar till att fördjupa kunskapen om de gröna näringarnas betydelse för Skånes utveckling samt hur Skånes gröna värden kan beaktas och utvecklas i den fysiska planeringen. Fokus är natur- och kulturmiljöer, turism, friluftsliv och destinationsutveckling.

Dokument

  • Kartläggning av gröna värden i regional fysisk planering

    ( .pdf, 4,1 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.