Pendling över Öresund - Innan, under och efter pandemin

Vilka effekter hade pandemin på gränspendlingen? Och vilka är framtidens hinder och möjligheter?

publikationens omslagUnder 2021 återhämtade sig pendlingen över Öresund efter en nedgång i samband med coronapandemin 2020. Antalet pendlare från Sverige till Östdanmark uppgick år 2021 till 15 844, vilket var en ökning med 757 personer från föregående år. Pendlingen från Danmark till Skåne uppgick till 1 018 pendlare, vilket var en ökning med 19 personer. Den långsiktiga trenden är dock nedåtgående åt bägge håll. Trots att Danmark hade mer omfattande restriktioner i samband med pandemin så var nedgången av andelen sysselsatta kraftigare i Sverige än i Danmark. I jämförelse med till exempel finanskrisen 2008/2009 är dock pandemins påverkan på sysselsättningen och pendlingen av liten omfattning.

Dokument

  • Pendling över Öresund

    ( .pdf, 5 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.