Mobilitetsplan för Skåne

Mobilitetsplan för Skåne vill Region Skåne lyfta åtgärder för att påverka attityder och beteenden med syfte att förändra res- och transportval för en omställning till ett hållbart transportsystem.

Publikationens omslagsbildGenom att synliggöra nya resmöjligheter och ompröva invanda resebeteenden hos individer, organisationer och företag kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka.

Samhällsvinsterna med ett förändrat resande, enligt de uppsatta färdmedelsmålen för denna plan, uppskattas till drygt fyra miljarder kronor årligen, till följd av förbättrad folkhälsa.

Med Mobilitetsplan för Skåne är Skåne först i Sverige med en regional mobilitetsplan.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.