Rapsfält mot blå himmel.

Lärdomar från regionplaneprocessen

En publikation med samlade erfarenheter från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040.

Syftet med denna publikation är att delge erfarenheter och lärdomar från framtagandet av Skånes första regionplan. Sedan 2020 har enheten för regional planering arbetat med att kartlägga de reflektioner som uppkommit i samband med framtagandet av Regionplan för Skåne 2022–2040.

Kartläggningen har gjorts genom flera interna utvärderingar på enheten för regional planering samt genom intervjuer med olika nyckelpersoner involverade i och ansvariga för framtagandet. De erfarenheter som uppkommit har sedan sammanställts till lärdomar. Förhoppningen är att lärdomarna ska utgöra ett stöd och fungera som ett verktyg, dels för utvecklingen av Region Skånes interna arbetssätt, dels för tjänstepersoner på andra regioner som är eller kommer att bli regionplaneorgan och ska ta fram regionala planer för den fysiska planeringen.

Denna publikation riktar sig främst till tjänstepersoner som arbetar med samhällsplanering inom politiskt styrda organisationer, men kan även vara av intresse för andra aktörer som arbetar med regional utveckling, storskaliga dialogprocesser eller strategisk fysisk planering.

Denna publikation redogör för Region Skånes arbetsprocess och de lärdomar som genererats under genomförandet av regionplaneuppdraget. Dessa lärdomar behöver inte vara den enda sanningen om processen att ta fram en regionplan utan ska läsas utifrån Region Skånes kontext. Skriften kan ses som ett gemensamt kunskapsbyggande och som ett sätt att metod skapa transparens och utveckla den regionala samordnande rollen.

Lanseringsvideo

I videon presenterar vi våra lärdomar från regionplaneprocessen, ett arbete med att sammanställa interna utvärderingar och genomföra intervjuer för att samla in erfarenheter och reflektioner från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040.

Dokument

  • Lärdomar från regionplaneprocessen

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.