Rapsfält mot blå himmel.

Lärdomar från regionplaneprocessen

Samlade erfarenheter från framtagandet av Regionplan för Skåne 2022-2040.

Till rapporten