Innovationsrapport: skånska styrkeområden

Hur ska det regionala tillväxt- och innovationsarbetet bidra till ökad produktivitet och frigöra Skånes potential? Denna rapport identifierar styrkeområden i skånskt näringsliv.

För att identifiera styrkeområden har näringslivet delats in i ett 40-tal Publikationens omslagssidasektorer utifrån officiell branschindelning. Rapporten beskriver och diskuterar näringslivets kunskapsinnehåll, struktur och utveckling utifrån dessa sektorer. 

Sektorer som bedöms vara styrkeområden i Skåne är förpackning, kemisk industri, IKT, Life Science, verkstadsindustrin, livsmedel och byggnadsindustrin. I varierad utsträckning kännetecknas dessa av hög produktivitetsnivå, kritisk massa, starka kopplingar till forskning och utveckling, hög kunskapsnivå, förnyelseförmåga och stor export.

Rapporten är ett underlag för en diskussion om prioriteringar i det
framtida regionala tillväxt- och innovationsarbetet. Den utgör även en bred orientering i näringslivets struktur och utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.