Effekt på arbetskraftsinvandringen av en höjd inkomstgräns

Ett av Region Skånes kärnuppdrag är arbeta med och främja samverkan inom kompetensförsörjningsområdet.

En del av detta arbete är att ta fram kunskapsunderlag och prognoser över arbetsmarknaden och efterfrågade kompetenser. En faktor som påverkar arbetsmarknaden är förutsättningarna för att kunna anställa arbetskraftsinvandrare.

Det har förekommit många olika påståenden om hur en höjd inkomstgräns för arbetskraftsinvandrare kommer att påverka arbetskraftsförsörjningen, där vissa har menat att det skulle få mycket stor påverkan, medan andra har hävdat motsatsen.

Denna rapport visar hur en höjd inkomstgräns skulle påverkat arbetsmarknaden om den tillämpades på den arbetskraftsinvandring och den lönestruktur som fanns 2021.

Rapporten har tagits fram av Enheten för Samhällsanalys vid Region Skånes avdelning för Regional utveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.