Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne

Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i Skåne, framtagen av Lunds universitet, Katja Lindqvist och Anni Reponen, vid Institutionen för tjänstevetenskap, på uppdrag av Region Skånes kultur

Rapport Grundkartläggning av konst- och kulturutbildningar i SkåneDenna rapport har sammanställts på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning under perioden mars – september 2022. Kartläggningsuppdraget är en del i Region Skånes arbete med att stärka samverkan mellan kultur- och utbildningssektorn inom utvecklingsområdet konstnärligt skapande. 

Syftet med rapporten är att ge en både övergripande och detaljerad bild av befintlig utbildningsinfrastruktur i Skåne, för både barn, ungdomar och vuxna, samt att ge ett kunskapsunderlag för vidare arbete med frågor som gäller förutsättningar för framtidens kulturskapare, särskilt vad gäller utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Detta innebär även en undersökning av befintliga yrkesverksammas och organisationers uppfattning om brister och behov av utbildning och fortbildning inom olika konstartsområden. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.