Förstudie: Nätverk för offentlig konst i Skåne – plattform för lärande och informationsdelning

Förstudien ska fördjupa förståelsen för på vilket sätt Nätverk för offentlig konst i Skåne, NOKS, kan bistå sina medlemmar med kompetensutveckling, information och ett kollegialt sammanhang.

Förstudie Nätverk för offentlig konst i SkåneArbetet med förstudien har identifierat behov och möjligheter för de skånska kommunala konsthandläggarna som ingår i NOKS. Det finns ett behov av riktad kompetensutveckling och tillgång till information och ett kollegialt sammanhang.

NOKS som nätverk och kunskapsaktör har en roll att spela i ljuset av ett skånskt konstekosystem. Genom att bidra till att sammanföra olika aktörers kompetenser och samskapa lösningar kring de behov som NOKS:s medlemmar beskriver, kan NOKS medverka till att det skånska konstekosystemet utvecklas hållbart inför framtiden.

Förstudien är grunden för fortsatt utvecklingsarbete under 2023.

Bakgrund

Nätverket för offentlig konst i Skåne (NOKS) bildades 2018. Idag är samtliga Skånes 33 kommuner med i nätverket. Det övergripande syftet för nätverket är att förbättra och utveckla hanteringen av offentlig konst i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.