• Två män och en kvinna står i en sporthall där barn spelar rullstolsbasket.

    Jakob Forssmed, socialminister, Henrik Nilsson, samordnare Rörelsesatsning i skolan, Helene Henriksson, samordnare Sätt Skåne i rörelse efter en match i rullstolsbasket med barn i FIFH-hallen, Malmö.

Nationellt intresse för Sätt Skåne i rörelse

Region Skånes arbete med barn och ungas hälsa väcker intresse. Under sportlovet besöker socialminister Jakob Forssmed Skåne för att lära sig mer om hur regionen arbetar med satsningen Sätt Skåne i rörelse och metoden FaR, Fysisk aktivitet på Recept.

Besöket är planerat utifrån ett intresse att lära mer om hur Region Skåne genom satsningen Sätt Skåne i rörelse sprider metoder och arbetssätt för ökad fysisk aktivitet och social gemenskap. Ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa förutsättningar för bättre hälsa hos barn och unga genom en bred samverkan bland annat med FIFH-parasport, BRIS, Friluftsfrämjandet Syd och RF-SISU Skåne.  
 
På programmet står också att möta ministerns intresse för hur Region Skåne arbetar med Fysisk aktivitet på Recept, FaR, som också är en nationell satsning. FaR är en metod som används inom hälso- sjukvården för att främja fysisk aktivitet.  
 
–  Vi är väldigt stolta över vårt arbete inom Sätt Skåne i Rörelse, så det är med stor glädje vi tar emot socialministern och visar upp vårt arbete, som han har uppmärksammat. Det är ett fint erkännande av det arbete vi gör som motiverar oss än mer, säger Jens Sörvik, enhetschef för Miljö och Hälsa, Regional utveckling, Region Skåne.

Sätt Skåne i rörelse  – armkrok för barnens hälsa

Region Skåne tar emot Jacob Forssmed på FIFH-hallen i Malmö, med inriktning på parasport. Här pågår sportlovsaktiviteter med fokus på rörelseglädje, fysisk aktivitet och social gemenskap vilket också är inriktningen på hela satsningen Sätt Skåne i rörelse. 
 
– Med Sätt Skåne i rörelse skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och en mer jämlik möjlighet till aktivitet för alla barn och unga. Centralt i satsningen, för att göra skillnad på riktigt för våra barn och unga, är att region, kommuner, idéburna organisationer och andra samhällsaktörer måste samverka aktivt och långsiktigt. Vi involverar även barn och unga och lyssnar in deras röster och förslag till lösningar. Vi krokar arm och samarbetar över alla gränser för att uppnå bättre hälsa för fler i samhället, säger Helene Henriksson, samordnare för Sätt Skåne i rörelse, Region Skåne. 

Läs mer:

Sätt Skåne i Rörelse

Fysisk aktivitet på Recept