Illustrerade händer håller Skånekarta.

Missade du minglet på Skånes utvecklingsdag 2024?

Nu kan du ta del av intervjuer med deltagare och dokumentation från dialogpassen.

Skånes utvecklingsdag är den årligt återkommande mötesplatsen för att tillsammans följa upp läget i Skåne.

I år deltog cirka 300 företrädare för skånska kommuner, statliga myndigheter, lärosäten, idéburen sektor, näringsliv, arbetsmarknadens parter, Region Skåne och grannregioner.

Årets utvecklingsdag bjöd på flera intressanta punkter. Bland annat möte med den parlamentariska grupp som ser över den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och även en presentation av lägesrapporten "Hur har det gått i Skåne?".

Under dagen hölls inspirationsföresläsningar av Rebecka Carlsson och Nicolas Lunabba, och också nio dialogpass för att tillsammans diskutera Skånes framtid. Det blev också mingel med utvecklingsaktörerna i Skåne. 

Om du missade denna dag så finns det nu möjlighet att ta del av en del av materialet. 

Ta del av presentationen av "Hur har det gått i Skåne?".   

Dokumentation från dialogpassen hittar du här.

Och är du nyfiken på hur det arbetet med översynen av regionala utvecklingsstrategin går så kan du följa deras arbete här. 

Hör några röster från dagen i videon.