Ungdomar hoppar i motljus.

Fyra kommunala samverkansprojekt får pengar för att stärka det unga entreprenörskapet i Skåne

Nu är det klart vilka som får pengar från Region Skåne i syfta att främja och stärka samverkan kring det unga entreprenörskapet i Skåne. Det är totalt fyra projekt som kommer att pågå i elva skånska kommuner som tillsammans delar på 400 000.

Skåne sjuder av entreprenörskap och här finns goda förutsättningar för Skånes unga att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Region Skåne har en tät dialog med kommunerna för att förstå vilket stöd de behöver i sitt arbete med att stödja ungdomarna.

De projekt som är utvalda har alla gemensamt att de vill jobba tillsammans över kommungränser. Syftet är tydligt: att främja det unga entreprenörskapet i Skåne och skapa en stärkt samverkan mellan kommunerna i fråga.

Genom Region Skånes och de skånska kommunernas arbete i frågan så ser vi hur ungdomar stärks, nya företag startas och de nya kunskaperna gör att ungdomar får lättare för att ta sig in på arbetsmarknaden.

De fyra projekt som tilldelas pengar är:

Storträff:

Ett samarbete mellan flera kommuner för att anordna en gemensam heldagsträff för ungdomar från Lund, Kävlinge, Lomma, Vellinge och Burlöv.

Samverkansinsatser för unga entreprenörer i Perstorp och Klippan:

Fokuserar på att främja ungt entreprenörskap och minska ungdomsarbetslösheten.

Future x Sydwäst:

Strävar efter att stärka ungas entreprenörskap i sydvästra Skåne.

Gymnasieungdomar och Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) möter Nyföretagarcentrum (NFC): 

Ett samarbete mellan gymnasieskolor, Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och Nyföretagarcentrum (NFC) för att inspirera och vägleda gymnasieelever och ungdomar att utforska entreprenörskapet.

Läs mer om projekten.