Porträtt av Caroline Höstgren som ler in i kameran

Hon hittar rätt kompetens för jobbet

Fyra av tio arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera rätt. Kompetensförsörjning är en ständig och viktig fråga för regionens arbetsgivare.

Som ett led i det arbetet har Region Skåne ett samarbete med Handelskammaren kring yrkeshögskoleutbildningar som ska
underlätta för arbetsgivare att hitta rätt kompetenser. Och det är här Caroline Höstgren spelar en viktig roll.

En riktig YH-nörd

Caroline Höstgren är projektledare och regional koordinator för yrkeshögskolefrågor hos Handelskammaren i Skåne. Uppdraget sträcker sig över två år och är planerat att pågå fram till februari 2023.

– Jag är en riktig YH-nörd och tycker det är väldigt kul med service – det behöver man gilla i den här rollen. De som inte känner till systemet kring YH kan tycka att det är lite krångligt och märkligt, det är ju ändå en ganska ny utbildningsform, säger Caroline.

Som koordinator har Caroline alltid flera projekt i luften med många samarbetspartners. Alla har ett gemensamt syfte: att fler arbetsgivare ska få tillgång till rätt YH-kompetens.

– Jag har väldigt många möten med företag där jag informerar om yrkeshögskolan och vad det är. Jag försöker hitta matchningar mellan arbetsgivarnas kompetensbehov och befintliga YH-utbildningar. Och finns det inga befintliga utbildningar som passar kan det vara ett litet frö till en ny utbildning.

Arbetsgivarna styr behoven

Caroline säger att det är kompetensbehovet ute hos arbetsgivarna som helt ska styra utbudet av YH-utbildningar.

– Yrkeshögskolan är arbetsgivarnas utbildningsform. Det är de som har behoven och bäst kan beskriva i detalj vad som behövs för att de
ska kunna växa. Man ska aldrig utbilda inom yrkeshögskolan så att det leder till dålig matchning eller arbetslöshet. Därför är det så otroligt bra
resultat. 89 procent får jobb efter examen och hälften får jobb där de haft LIA (lärande i arbete), alltså sin praktik.

Spelbranschen behöver förstärkning

Spelutvecklingen har just nu en boom i Skåne. Och det är ett exempel på ett av Carolines samarbetsprojekt. Just nu arbetar hon tillsammans
med bransch- och intresseorganisationer och företag för att få fler utbildningsplatser till Malmö.

– Behovet av utbildad kompetens inom området är långt ifrån utbudet som examineras från spelutbildningarna. Det är en stor differens
som vi försöker jämna ut genom att prata med spelbolagen om deras behov och sedan kontakta utbildningsanordnare och fråga om de kan tänka sig en etablering i Skåne.

Tidsbrist är en utmaning

På frågan om vad som är utmanande med hennes jobb svarar Caroline att det är att få uppmärksamhet och tid av arbetsgivarna. De har inte tid att ägna dialog åt rekryteringsarbete när verksamheten tar upp all tid.

– Skåne har en stor andel småföretagare. De har oftast väldigt mycket att göra. Säg att man är fem personer på ett företag och själv är VD, ekonomichef, HR-ansvarig och kanske till och med lager- och logistikchef. Då är det ju jättesvårt att hitta tid att lägga på rekrytering, menar hon.

Våga testa yrkeshögskolan

Här ser Caroline sig som en kompetensmäklare som kan bidra till att göra det enklare för företag att rekrytera från YH-nivå.

– Mitt bästa tips är att våga testa yrkeshögskolan för rekrytering. Ge mig en timme så kan jag hitta utbildningarna som matchar era behov. LIA:n är dessutom ett fantastiskt sätt att testa matchningen. Det är väldigt smidigt att ha en person på företaget under ett par månaders praktik för att se om det funkar, om personen har rätt kompetens för uppdraget och sedan kan anställas.

Skåne utvecklar och utvecklas

Region Skåne arbetar för regionens hållbara utveckling. Arbetet utgår från utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och utförs tillsammans med kommuner, lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv och arbetsmarknadens parter. 
 
Vill du veta mer om hur Skåne utvecklas? I magasinet Skåne utvecklar och utvecklas kan du läsa om det regionala utvecklingsarbetet under 2021, och några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i samt ta del av exempel från vardagen.