Porträtt av Pia af Klinteberg som ler in i kameran.

Hjälper företagen att sätta ord på behoven

Att hitta rätt kompetens som gör tillväxten möjlig är något som många företag upplever som svårt. Med Mind the gap får skånska företag hjälp att ta sig an kompetensförsörjningen på ett strukturerat och strategiskt sätt.

Jape Produkter är ett av de skånska företag som fått hjälp med att fylla kompetensglappet genom Mind the gap. Pia af Klinteberg är VD på Jape Produkter AB, ett familjeföretag som drivs av att skapa friska hus: Japes produkter håller hus rena med rengörings- och bekämpningsmedel mot påväxt. Företaget huserar i Hässleholm, där 15 anställda sköter produktutveckling, produktion och lagerhållning. Pia fick höra om konceptet Mind the gap från kontakter inom IUC (Industriella UtvecklingsCentra) och blev, som hon själv säger, eld och lågor. – Jag tyckte att Mind the gap var ett så spännande koncept och tänkte att vi måste genomföra det här med vår ledningsgrupp, säger Pia.

Struktur och kreativitet i ett

Hon beskriver arbetet med Mind the Gap som strukturerat, men samtidigt kreativt. Konceptet består bland annat av två workshoppar: en för att formulera framtida affärsmål och ytterligare en för att konkretisera vilka kompetenser som behövs för att nå dit. Workshopparna kan ledas på egen hand, men Jape Produkter valde att ta utomstående hjälp. – Vi jobbade med Joakim Enquist på IUC Syd och tog oss igenom ett antal olika frågor. Att få en utomstående som hjälper en, pushar och triggar en i nya vinklar är väldigt värdefullt, eftersom man får insikter som man inte själv identifierat, säger Pia.

Nya insikter

Mind the gap hjälpte inte bara Jape Produkter att se vilka behov tillväxten krävde. Pia säger att företaget upptäckte att lösningen inte nödvändigtvis innebar att ta in ny personal för att fylla kompetensglappet. – Mind the gap har hjälpt oss att identifiera medarbetare som har mer potential än den rollen man har idag. Det har uppmärksammat organisationen om hur viktigt det är med kompetensutveckling inom företaget. Det är fantastiskt roligt att se medarbetare blomma ut i en helt ny roll. Så ta hjälpen med att jobba med Mind the gap, för det är väldigt, väldigt värdefullt. Det kostar bara din tid.

Skåne utvecklar och utvecklas 

Region Skåne arbetar för regionens hållbara utveckling. Arbetet utgår från utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och utförs tillsammans med kommuner, lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv och arbetsmarknadens parter. 

Vill du veta mer om hur Skåne utvecklas? I magasinet Skåne utvecklar och utvecklas kan du läsa om det regionala utvecklingsarbetet under 2021, och några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i samt ta del av exempel från vardagen.