• Bild med texten Mysteriet med den försvunna boktiteln - äventyrsfortbildning för bibliotekarier med Drömmarnas hus 2024 under 2024

Äventyrspedagogik stärker läsfrämjandet på skånska bibliotek

Fem bibliotek i Skåne ska under 2024 skapa läsfrämjande biblioteksäventyr i mysterieform för sina besökare tillsammans med Drömmarnas hus - "Mysteriet med den försvunna boktiteln".

"Mysteriet med den försvunna boktiteln" är en äventyrsfortbildning för bibliotek under 2024.
Fem skånska bibliotek ska skapa ett läsfrämjande biblioteksäventyr i mysterieform för sina besökare, samtidigt som personalen lär sig mer om äventyrspedagogik - allt under handledning av erfarna pedagoger från Drömmarnas hus i Malmö.
Utbildningen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne 2024.

Vi ställde några frågor till kursledarna från Drömmarnas hus: Kristian, Ann Marie och Lotta, om det här biblioteksäventyret!

Vilka är ni?

Drömmarnas Hus är en icke vinstdrivande förening som arbetar med,av och för kultur för barn och unga. Allt vi gör för barn och unga är gratis. Drömmarnas hus är stationerade i Rosengård i Malmö  men är också ute i skolor runt om i Skåne, ibland utomhus med våra föreställningar, workshops och utställningar. Drömmarnas hus har funnits i snart 35 år.

Under utbildningen kommer ni huvudsakligen träffa tre av oss på Drömmarnas hus, Kristian, Ann Marie och Lotta.

Kristian: Jag är dramapedagog och projektledare som under många år arbetat med vårt äventyrspedagogiska verksamhet i olika sammanhang men alltid med fiktionen och det lustfyllda lärandet som utgångspunkt. Med en fiktion och teaterkostym kan man få de mest motsträviga att le och ta sig an uppdraget att rädda världen. 

Lotta: Jag är en av grundarna till Drömmarnas hus och arbetar som verksamhetsledare och ansvarar för vår verksamhet, personal, med mera. Jag har en näsa för bra idéer, tror jag på något så ger jag inte upp och har genom åren sett till att förverkliga en del. Det innebär att jag inte är rädd för att kavla upp ärmarna och ge mig in i saker som jag inte kan… Men jag har lärt mig att fråga om hjälp så brukar många vilja hjälpa till och om man dessutom har roligt tillsammans så underlättar det! Min bakgrund är från teaterns värld.

Ann-Marie: Jag arbetar som projektledare och började arbeta i Drömmarnas hus, år 2005. Under mina år på DH har jag haft den stora ynnesten att få ta mig an, allt från större samt mer långvariga Arvsfondsprojekt och storproduktioner, till att projektleda vår viktiga kärnverksamhet som kvälls- och lovverksamhet för barn och unga med mera. Det roligaste och något av det mest stimulerande jag vet, är att spåna fram och utveckla nya idéer!  I synnerhet när jag får göra det tillsammans med andra, där varje person kan tillföra olika värdefulla perspektiv och infallsvinklar. Min bakgrund är främst från musikens värld.

Vad är biblioteksäventyret "Mysteriet med den försvunna boktiteln"?

 Vi ser framför oss en aktivitet där biblioteken tillsammans med oss skapar ett fiktivt sammanhang som bjuder in besökare och lokala organisationer/företag till en gemensam happening. En aktivitet där biblioteket står för huvudansvaret men delar genomförandet med lokala aktörer. En dag där de tillsammans skapar en rolig och minnesvärd upplevelse för de boende i tätorten. 

Äventyrspedagogik är nog inte ett begrepp som är bekant för alla – förklara vad det är!

Äventyrspedagogik är ett lärande som utgår från en upplevelse/ett uppdrag, med ett engagerande äventyrsupplägg. En skapad situation där lärande och kunskaper kommer till användning, deltagaren använder hela kroppen och flera sinnen. För oss på Drömmarnas hus använder vi ofta fiktiva sammanhang, ett sätt att engagera och introducera olika tematiker eller ämneskunskaper. Det skapar engagemang och ger tydliga ramar. Inom ramen för uppdraget kan vi sedan implementera olika passande ämneskunskaper eller deluppdrag utifrån önskat sammanhang. 

Nyfikna kan hitta mer om äventyrspedagogik via Sven-Gunnar Furmark på Luleå universitet. 

Vad ser ni själva mest fram emot i arbetet med det här äventyret?

Ett spännande samarbete med en ny målgrupp och hur olika dessa äventyrsaktiviteter kommer att te sig beroende på var i Skåne de äger rum samt vilka samarbeten som är möjliga med lokala aktörer. Vi hoppas också att man får hjälp av varandra med tips och idéer samt lär känna oss och varandra lite mer. Det är alltid spännande att träffa nya människor med andra kompetenser än de vi har, det kan ju bara bli berikande!

Vad hoppas ni att det här biblioteksäventyret leder till för de medverkande biblioteken?

Att de hittar nya samarbetspartners i samband med en aktivitet som kan bli återkommande och därigenom engagera fler besökare och lokala samarbeten. Att nya målgrupper upptäcker biblioteket och ser biblioteken som en viktig, samlande och lustfylld aktör i närområdet. Att fler vill engagera sig och vara med i ett nytt  äventyr, att man vill göra om det och har fått verktygen att göra det. Kunskap och idéöverföring mellan de medverkande biblioteken fortsätter och kanske till och med att flera bibliotek tillsammans genomför ett biblioteksäventyr i framtiden.