• Bild med texten Mysteriet med den försvunna boktiteln - äventyrsfortbildning för bibliotekarier med Drömmarnas hus 2024 under 2024

Mysteriet med den försvunna boktiteln - äventyrsfortbildning för bibliotek under 2024

Skapa ett läsfrämjande biblioteksäventyr i mysterieform för era besökare, samtidigt som ni lär er mer om äventyrspedagogik - allt under handledning av erfarna pedagoger från Drömmarnas hus i Malmö!

I denna praktiska utbildning, som omfattar tre heldagar under 2024, får ni möjlighet att lära er mer om äventyrspedagogik, samtidigt som ni skapar och sedan genomför ett läsfrämjande biblioteksäventyr för barn och familjer i ert lokalsamhälle.

Kursledare är pedagoger från Drömmarnas hus i Malmö, en förening som arbetar med, av och för kultur för barn och unga. Drömmarnas hus är stationerade i Rosengård i Malmö men är också ute i skolor runt om i Skåne, och ibland utomhus, med föreställningar, workshops och utställningar.

Utbildningen är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne 2024.

Innehåll och upplägg

Ni kommer att få teoretisk grund och praktiska upplevelser samt övningar för att kunna forma och utveckla en egen äventyrspedagogisk aktivitet på ert lokala bibliotek som genomförs tillsammans med Drömmarnas hus v. 43 eller v. 44. Det blir ett äventyr där ni specificerar målgruppen som ni vill arbeta mot, tillsammans med lokala aktörer på er ort. Vi från Drömmarnas hus hjälper er steg för steg med detta förberedande arbete och delar med oss av flera års erfarenhet av att arbeta äventyrspedagogiskt mot en specifik målgrupp.

För utbildningstillfället kommer vi utforma ett äventyr för just er, med titeln “Mysteriet med den försvunna boktiteln”, så i samband med er anmälan önskar vi även förslag på vilken barnbok som har försvunnit!

Tillfälle 1


Tid: Den 12 juni kl. 9.00-15.00 ELLER den 14 juni kl. 9.00-15.00
Plats: Drömmarnas hus i Malmö

Under denna första dag går vi igenom äventyrspedagogikens grunder, teoretiskt och upplevelsebaserat. Vi genomför “Mysteriet med den försvunna boktiteln" med er.
Därefter utformar vi och planerar tillsammans ert lokala upplägg, för att ni så småningom ska kunna genomföra en spännande och rolig dag för era besökare på respektive bibliotek.

Lunch och fika ingår.

Tillfälle 2


Tid: Den 4 september kl. 9.00-15.00
Plats: Drömmarnas hus i Malmö

Vi lägger till praktiska övningar och moment som gynnar äventyrsupplevelsen på ert bibliotek. Planeringen av de lokala äventyrsaktiviteterna fortsätter - olika moment och fiktionens innehåll fastställs. Tillsammans kartlägger vi era lokala samarbetspartners och tar fram förslag på hur samarbetspartners kan delta.

Lunch och fika ingår.

Tillfälle 3

Oktober/november, vecka 43/44 enligt överenskommelse
Plats: Ert lokala bibliotek

Vi träffas för att genomföra en äventyrsaktivitet på ert bibliotek, alternativt för att arbeta vidare med planering för en senare aktivitet genomförd på egen hand.

Målgrupp

All personal på skånska folkbibliotek: barn- och ungabibliotekarier, vuxenbibliotekarier, biblioteksassistenter, pedagoger, bibliotekschefer, kultursamordnare - alla som vill!

Det finns plats för fem bibliotek på utbildningen, och max fyra personer per bibliotek (alltså totalt 20 personer).

Man kan gå samman med ett annat bibliotek, och till exempel anmäla två personer vardera från två olika bibliotek. Den gemensamt planerade äventyrsaktiviteten tillsammans med Drömmarnas hus i v. 43 eller v. 44 kommer, i så fall, enbart att kunna genomföras på ett av de två biblioteken. 

Anmälan

Anmäl er till Tove Eriksson Mrozowski via mail: tove.erikssonmrozowski@skane.se

I er anmälan, som ni märker med "Anmälan till Mysteriet med den försvunna boktiteln", var vänlig ange:

  • Bibliotek 
  • Namn på max fyra deltagare
  • Titel på deltagare
  • Ev. allergier och liknande.
  • Förslag på en barnbokstitel som ni tycker att det vore roligt att bygga "Mysteriet med den försvunna boktiteln" kring. Namn på bok samt författare.

Vi vill ha er anmälan senast den 19 april.

Om det är fler anmälda än det finns platser så gör Kulturförvaltningen ett urval. Besked om ni har fått plats får ni senast den 3 maj.