• Bild på två kvinnor och en man som arbetar vid Båstads bibliotek

    Jenny Åhrlin, Josefin Nilsson och Mats Johansson Brinck på Båstads bibliotek. Foto: Diellza Mazhiqi

Spelcirkel för unga tar form på biblioteket i Båstad

Båstads bibliotek har beviljats medel ur Experimentspåret för att utveckla sin verksamhet för unga genom att starta upp en spelcirkel. Här berättar projektgruppen, som består av Mats Johansson Brinck, Josefin Nilsson och Jenny Åhrlin, om planerna.

Hur väcktes idén om just en spelcirkel?

Vi var på en heldagskonferens i Kristianstad om spelkultur och bibliotek. Där inspirerades vi av ett projekt på Kristianstads bibliotek, lett av en bibliotekarie där. Vi vill ha fler aktiviteter för unga och dessutom bredda detta utbud. Valet av en spelcirkel gör att vi utforskar plattformar där ungdomarna är, med syfte att nå målgruppen.

Hur kommer aktiviteten att gå till, vad är det ni planerar för?

Hösten 2024 ägnas åt förberedelser och personalens kompetensutveckling. Våren 2025 genomförs en spelcirkel. Till stor del i samverkan med deltagarna väljs kreativa och berättelsedrivna spel ut. Dessa spelas av deltagarna själva. Under efterföljande träffar diskuteras spelen. Vi pratar om spelupplevelsen, kopplingar till andra kulturyttringar och tar upp berättelse och karaktärer samt liknande som förekommer i diskussioner vid bokcirkelträffar. Förstås också sådant som är unikt för spelformen, till exempel hur spelarna själva påverkar utgången. Projektet avslutas med utvärdering, tillsammans med deltagarna och övrig bibliotekspersonal. Målet är att införliva arbetssättet i verksamheten på längre sikt.

Hur ska ni marknadsföra aktiviteten för att nå ungdomarna? Har ni några kanaler som brukar fungera särskilt bra? Eller ska ni testa några nya sätt?

Utöver våra vanliga kanaler som exempelvis affischering och sociala medier så kommer vi tipsa om projektet i samarbete med grundskola och gymnasium, på deras skolplattformar och under storsamlingar i början av höstterminen. Vi kommer också samverka med fritidsledare på ungdomsgårdarna.   

Har ni tips på saker som är bra att tänka på när det gäller arrangemang för unga – som ni fått via egna erfarenheter eller bibliotekskollegors kunskapsdelning?

En erfarenhet vi gjort i samband med en bokklubb för unga är att det är mycket bra att knyta till sig en form av ambassadör i målgruppen, som kan tipsa och engagera fler att delta. Vår avsikt är att även denna gång använda detta arbetssätt.

Inom projektet ska även bibliotekspersonalen kompetensutvecklas. Vad innebär det?

En föreläsare anlitas för att introducera och inspirera personalen om spelhistoria, spelkultur och spel som biblioteksprojekt. Personalen kommer också att få testa spelet The Stanley Parable och gemensamt diskutera upplevelsen utifrån spelkulturens unika karaktär, kopplingar till andra kulturyttringar och möjligheter att införliva spel i folkbibliotekets fortlöpande verksamhet. Personalen kommer även att delta i utvärdering av projektet.