• Logotypen för fortbildningsdagen om spelkultur som ägde rum hösten 2023

På Biblioteken i Kristianstad tas spelen på allvar

Ett 70-tal förväntansfulla personer samlades på Kulturkvarteret Kristianstad den 8 september för att ta del av fortbildningen ”Spelkultur! Om de digitala spelens plats på biblioteket”.

Fortbildningsdagen genomfördes av personal från Biblioteken i Kristianstad, vars unika kompetens kring spel rönt uppmärksamhet långt utanför kommungränsen. Under året som gått har en ny programpunkt vuxit fram på Kristianstads stadsbibliotek: en spelcirkel för och med unga mellan 13–19 år. Det fungerar precis som en bokcirkel, fast med datorspel.   
 

Spelen som uttrycksform

- Tanken började växa hos en grupp kollegor för lite mer än ett år sedan, berättar Mimmi Ly, Kristianstads stadsbibliotek. Hon fortsätter: Då diskuterade vi begreppet spelkunnighet, bibliotekens ansvar att erbjuda människor jämlik tillgång till olika medier, och hur man skulle kunna gå till väga för att bredda vårt arbete med tv- och datorspel ytterligare. Tack vare vårt arbete med projektet Digidel Kristianstad hade vi en upparbetad kompetens inom området, utan den kunskapsbasen hade startsträckan blivit betydligt längre. Efter en hel del diskuterande valde vi att fortsätta arbetet framåt med spel som uttrycksform, alltså spel som är skapade främst i syfte att uttrycka något. Vi ville utifrån vårt läsfrämjande uppdrag erbjuda unga inte bara möjligheten att ta del av den här formen av berättelser – utan också möjligheten att formulera sig kring dem, sätta egna ord på sina upplevelser av dem samt utbyta de här upplevelserna med andra som spelat igenom samma historia.  

Datorspel - varför är det viktigt att uppmärksamma ur ett biblioteksperspektiv?

- För många människor, i synnerhet unga, är digitala spel ett primärt sätt att ta del av berättelser, säger Pernilla Ragnarsson, Kristianstads stadsbibliotek. Under träffarna pratar vi om berättelsen, om vad som händer och om hur vi tolkar det som händer. Vi pratar om karaktärer, vad som driver dem, om vilka de egentligen är. Vi pratar om scener vi minns, miljöer och våra upplevelser av dem. Vi pratar om samma saker som man pratar om när man pratar om en bok. Men vi pratar också om saker som vore otänkbara i ett boksamtal.  

Som gömda sidor inuti boken

- Ja, spelberättelser är nämligen öppnare än de berättelser som är tryckta i böcker, vilket innebär att vi som spelar får skilda upplevelser, säger Johan Martinsson från Kristianstad stadsbibliotek. Vi är med om olika saker. Tänk dig en bokcirkel där det visar sig att några av deltagarna har upptäckt gömda sidor eller kapitel inuti boken – det är så det är!  

Fortbildningsdagen möjliggjordes av projektmedel från Region Skåne, vilka snabbt märkte av ett stort intresse för evenemanget. Bibliotekspersonal från hela landet har hört av sig och velat ta del av dagen.   

Ett tema som är i ropet

- Vi vet att det finns ett stort intresse för temat spel på folkbiblioteken, och många vill ha konkreta tips och metoder för hur man kan lyfta spel och använda dem i biblioteksverksamheten på olika sätt, berättar Tove Eriksson Mrozowski, Region Skånes kulturförvaltning. Det var verkligen något som man fick med sig under den här dagen – massor av inspiration och nya kunskaper. Kort och gott, en uppskattad dag som snabbt blev fullbokad! 

- Tyvärr hade vi ingen möjlighet att praktiskt lösa en livesänd dag, men det är jätteroligt att det är så många som är nyfikna på vårt spelcirkel-koncept och övriga arbete kring digitala spel. Självklart är alla välkomna att kontakta oss för mer information, säger Mimmi Ly, Kristianstads stadsbibliotek.

Spelcirkeln imponerade

I vimlet hittar vi Josefin från Hörby bibliotek: 

- Live-versionen av spelcirkeln på scenen var fantastisk! Vilka ungdomar och vilka samtal! Jag är så imponerad och åker hem full med inspiration, det hade verkligen varit roligt att starta upp något liknande i Hörby. Jag vill också ge beröm till personalen i Kristianstad för att de vågar ta fram och dela med sig av detta helt nya koncept. Det känns som att det ligger helt i linje med den digitala utvecklingen.  

Flera föreläsare och perspektiv

Fortbildningen pågick hela dagen med inspirerande samtal och föreläsningar av gästerna Johanna Koljonen, medieanalytiker, författare och kulturjournalist, Stefan Lundström, biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och Bobbi A. Sand, speldesigner, författare och projektledare för Game Habitats barn- och unga-initiativ. Även Helena Dahlgren, författare, samt Mimmi Ly, Johan Martinsson och Pernilla Ragnarsson från Biblioteken i Kristianstad föreläste på scen tillsammans med ungdomar från spelcirkeln på Kristianstads stadsbibliotek.