• En hög med böcker

Bibliotekarier i forskningscirkel om läsfrämjande med ungdomar

Femton skånska bibliotekarier ska under nästan ett års tid utveckla sitt läsfrämjande arbete med ungdomar, i en forskningscirkel under ledning av Catarina Economou, docent i svenska vid Malmö universitet.

I maj startar en ny forskningscirkel för bibliotekarier i Skåne. Vid sex träffar fram till mars nästa år så ska de femton deltagarna få ta del av aktuell forskning om läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik samtidigt som de testar olika läsfrämjande aktiviteter i sin biblioteksverksamhet. Målgruppen för läsaktiviteter är ungdomar mellan 13-19 år och ungdomar med ett annat förstaspråk än svenska. Arbetet i forskningscirkeln ska dokumenteras och delas med andra i form av inspirerande artiklar som publiceras på Digiteket.

Kursledare är Catarina Economou, docent i svenska och svenska i andraspråk med didaktisk inriktning, Institutionen för kultur, språk och medier vid Malmö universitet.

Vi ställde några frågor till henne för att få veta mer om forskningscirkeln, som blev fullbokad på bara ett par dagar.

Vad är en forskningscirkel?

Genom en forskningscirkel kan en dialog mellan yrkesverksamma och forskare/seminarieledare komma till stånd och den kan ligga till grund för att utveckla den egna praktiken. Yrkesverksammas erfarenheter diskuteras och synliggörs. Forskning presenteras och problematiseras. Tid för reflektion är viktig i processen, liksom att det ska ske en ömsesidig påverkan mellan forskare och yrkesverksamma så att båda parter förändras i sin syn på i detta fall läsfrämjande åtgärder. Resultatet kan bli att nya och utvidgade kunskaper uppstår hos alla deltagare i cirkeln. De yrkesverksamma kan använda de nya kunskaperna till att förändra den egna praktiken.

Berätta mer om ämnet för den här forskningscirkeln – läsfrämjande med ungdomar. På  vilket sätt skiljer sig läsfrämjande med ungdomar från annat läsfrämjande arbete?

Det skiljer sig inte så mycket, men tidigare har fokus varit små barn och nu kan det finnas tillfälle att tala om läsning med ungdomar. Det finns en hel del forskning om vad som motiverar ungdomar till läsning och vilka metoder som används. Likaså finns forskning om urvalsfrågan, d v s vilka texter som väljs. Som flera rapporter visar är finns grupper av ungdomar som är motvilliga till läsning och annat, som t ex sociala medier, pockar på. Här ska vi resonera och diskutera vad som kan göras för att lockas till läsning.

Du jobbar vanligtvis med lärarstudenter – vad tänker du om att jobba med bibliotekarier?

Den största skillnaden som jag ser det är främst att bibliotekarier har gedigna yrkeserfarenheter som de säkert vill bidra med och diskutera och reflektera kring.

Vad ser du mest fram emot med det här arbetet?

Jag har tidigare arbetat med bibliotekarier i Bokstart Skåne och tycker att det tillfört mycket kunskap och insikter om bibliotekariers arbete, erfarenheter och villkor. Nu hoppas jag att denna forskningscirkel ska göra detsamma och att den leder fram till spännande och intressanta läsprojekt med just ungdomar. Detta arbete ska dokumenteras och förhoppningsvis delas med andra.