• En hög med böcker

Forskningscirkel om läsfrämjande med ungdomar

Forskningscirkel med sex träffar för dig som arbetar läsfrämjande med ungdomar! Ta del av aktuell forskning samtidigt som du testar nya läsfrämjande aktiviteter med unga i biblioteksverksamheten.

I denna forskningscirkel får deltagarna ta del av aktuell forskning om läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik samt pröva läsfrämjande aktiviteter i verksamheten.
Erfarenheterna av aktiviteter delas i gruppen i ett kollegialt lärande och sprids genom en kortare text eller artikel.

Forskningscirkeln är en del av Läsfrämjandelyftet Skåne.

Innehåll

På träffarna introduceras det litteraturdidaktiska forskningsfältet, liksom synen på läsning som ett möte mellan text och läsare. Innehållet kommer även att belysa läsfrämjande åtgärder, bland annat Shared reading, och hur skönlitteratur kan användas så att språk- och kunskapsutveckling kan främjas.

Målgruppen för läsaktiviteter är ungdomar mellan 13-19 år och ungdomar med ett annat förstaspråk än svenska.

Form

Träffarna innehåller varierande arbetsformer som utgörs av korta dialogföreläsningar, workshops, gruppdiskussioner kring läst litteratur och självstudier.
Genom sin medverkan kan cirkeldeltagarna få redskap och begrepp för att förstå, analysera och utveckla läsfrämjande åtgärder och sätta dem i större sammanhang. Vi läser och samtalar också om hur den skönlitterära läsningen kan kombineras med samtal, skrivande och eventuellt digitala kommunikationsformer.

Den första och den avslutande träffen äger rum i Region Skånes lokaler på Dockplatsen 26 i Malmö. Övriga träffar är digitala och sker via zoom. Kursledaren skickar ut länk före träffarna.

Baseras på egna läsfrämjande aktiviteter

Med utgångspunkt i den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi läser mellan tillfällena och i egna erfarenheter av lästräffar diskuterar och planerar deltagaren, enskilt eller i par, hur en läsfrämjande åtgärd kan iscensättas. Vid träffarna får deltagarna möjlighet att ge sina lägesrapporter om de egna aktiviteterna och vi reflekterar och ger konstruktiv respons kring utmaningar och möjligheter med de olika läsfrämjande åtgärderna.

Forskningscirkeln baseras i på deltagarnas egna aktiviteter och kan ses som en plats för kollektiv kunskapsproduktion. Cirkeln ger deltagarna möjligheter att tillsammans diskutera och analysera olika läsfrämjande aktiviteter med hjälp av de begrepp och teorier som presenterats. En presentation och slutlig produkt av genomförd aktivitet skrivs i form av en kort beskrivande text som kan spridas och publiceras. Textrespons ges av varandra och av läraren.

Kursledare

Kursen leds av Catarina Economou, docent i svenska och svenska i andraspråk med didaktisk inriktning, Institutionen för kultur, språk och medier vid Malmö universitet.

Tid och plats

Forskningscirkeln består av sammanlagt sex tillfällen från maj 2024 till mars 2025.

Vårterminen 2024:

  • Onsdagen den 15 maj kl. 10.00 – 15.00 (lunch 12 – 13)
    Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö

Höstterminen 2024:

  • Onsdagen den 28 augusti kl. 8 – 12. Digital träff på zoom
  • Fredagen den 11 oktober kl. 8 – 12. Digital träff på zoom
  • Måndagen den 18 november kl 8 – 12. Digital träff på zoom

Vårterminen 2025:

  • Torsdagen den 23 januari - kl 8 - 12. Digital träff på zoom
  • Måndagen den 3 mars kl. 10.00 – 15.00 (lunch 12 – 13) 
    Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö


Målgrupp

Bibliotekspersonal i Skåne

Max 15 deltagare.

Forskningscirkeln är fullbokad. För att ställa dig på reservlista, eller anmäla intresse för att delta om det blir ytterligare en forskningscirkel, kontakta tove.erikssonmrozowski@skane.se