• Viktoria Folkesson leder Välbefinnandekören.

    Viktoria Folkesson är ledare för Välbefinnandekören. Foto: Hanna Folkemark Ellborg

Sång som medicin och social isbrytare

Att sjunga tillsammans med andra frisätter produktionen av må-bra-hormoner, samtidigt som det kan stärka känslan av sammanhang. ”Sången är en outnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården”, menar Viktoria Folkesson, ledare för Välbefinnandekören.

Att sjunga har visat sig ha en rad hälsofrämjande effekter, som att sänka stresshormonet kortisol i kroppen, förbättra minnes- och lungkapacitet och stimulera kroppens immunförsvar. Men genom att sjunga tillsammans med andra ökar de positiva effekterna ytterligare. Körsång stimulerar även psykiskt välmående. Förutom att fungera som en social katalysator, har flera studier visat att körsång frisätter produktionen av må-bra-hormoner.  
 
– Man kan tycka att det är magi men för mig är det ren logik. Det handlar om kemi och signalsubstanser, säger Viktoria Folkesson, körledare och distriktssköterska. 
  
Hon har just slagit sig ner bakom pianot. Småprat och stolsskrap stiger mot den generösa takhöjden i Irisrummet på Malmö Live, när medlemmarna i Välbefinnandekören anländer. Kören startade 2022, på initiativ av Kompetenscentrum för Primärvården i Skåne, och vänder sig till personer som tidigare varit i kontakt med vården på grund av psykisk ohälsa. 

Från Hasse & Tage till Miss Li 

Medan Viktoria Folkesson guidar deltagarna genom några uppvärmningsövningar, förser sig några eftersläntrare med texthäften intill pianot. På menyn står allt från Hasse och Tage till Miss Li. Låtarna är i stor utsträckning körmedlemmarnas egna önskemål. 
  
– Låtarna som väljs mest är ofta livskraftiga och pampiga. Men sättet vi gör dem på är enkelt och kravlöst. Det viktiga är att de som kommer hit känner sig sedda, både som individer och som grupp, säger Viktoria Folkesson. 
  
Hennes egen ingång till musiken föddes ur ett känslomässigt behov. Genom att använda sång i mötet med patienter upptäckte hon hur den kunde fungera som ett verktyg. Men det var först efter flera år i rollen som distriktssköterska, hon bestämde sig för att gå en körledarutbildning. 
 
– För personer som har demens, kan vården uppfattas som skrämmande eller svårbegriplig. Men om jag sätter mig ner och tar personens händer och sjunger eller nynnar, kan ilskan förbytas till ett lugn. Patienten blir trygg och det underlättar även vårdsituationen, säger hon. 
 
Men lokalen där Välbefinnandekören huserar är långt ifrån en patientmottagning och medlemmarna befinner sig på vitt skilda platser i livet. 
   
– Jag går alltid härifrån med ett leende. Kören är som ett lyckopiller för mig, förklarar deltagaren Agneta Netzell. 

Sång som medicin mot ensamhet 

Just körsång har visat sig vara en metod för att bryta ensamhet och känslan av utanförskap. Frisättningen av endorfiner som bidrar till positiva känslor, ses inom forskningen som en viktig del av förklaringen. 
  
– Vi har alla svårt att sätta ord på våra känslor emellanåt och musik har en förmåga att uttrycka känslor. Sången tar inga genvägar. Den är vitaliserande och något i oss förstärks när vi sjunger tillsammans, säger Viktoria Folkesson.