Ibland är det svårt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske företaget behöver digitaliseras, internationaliseras eller utveckla sin affärsmodell? Eller ställa om till en grönare produktion. Vi hjälper dig att hitta nyckeln till lönsamhet, här och nu, och förser dig med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Boka ett kostnadsfritt möte

 • Boka ett möte direkt och se lediga tider i Almis kalender

 • Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Så funkar det

Vi börjar med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du sedan kontakt med en lämplig rådgivare inom aktuellt tillväxtområde. Rådgivaren lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.

Vi hjälper dig hitta utvecklingspotentialen i ditt företag

Fokusområden_bild_1300x416.jpg

Utifrån nuläges- och behovsanalysen får du en individuell rådgivning, varpå du lotsas vidare till externa rådgivare för experthjälp inom det område ditt företag behöver utveckla för att nå tillväxt. Det kan handla om affärsutveckling, internationalisering, digitalisering, hållbarhet eller kompetensutveckling.

 • Regional exportsamverkan Skåne (Business Sweden, Almi, Exportkreditnämnden, Invest in Skåne, Enterprise Europe Network) stärker ditt företags internationaliseringsförmåga och hjälper dig att ta ditt första eller nästa steg på nya marknader. 

 • Almi, IUC Syd, Sustainable Business Hub och RISE ger dig kunskap och verktyg för att stärka företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer.

 • Almi, Kunskapspartner, Mobile Heights och Media Evolution ger dig kunskap och verktyg för att stärka företagets digitaliseringsförmåga och utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden och digitala affärsmodeller

 • Med hjälp av Almi och andra aktörer, får du en djupare kunskap i hur du skapar ökad lönsamhet i bolaget genom att kontrollera interna flöden och planera för långsiktig tillväxt.

 • Med hjälp av bland andra Almi och IUC Syd får du hjälp med att kartlägga företagets kompetensbehov och hitta de nyckelkompetenser som bedöms ge ditt företag ökad tillväxt och produktivitet.

Berättelser från företag som testat Fokus Tillväxt

Hör företagen Pearl Street, Gantelius, Seatrients och Skärpa berätta om sina upplevelser av Fokus Tillväxt.

Pearl street

Pearl street

Gantelius Fönsterhantverk

Gantelius Fönsterhantverk

Seatrients

Seatrients

Skärpa

Skärpa

”Om du har fått Almi i ryggen – kör!”

Sona Connect drivs av Aminah Fallgren och Sophie Nyman, som fått värdefull hjälp av Almi inom allt från ekonomi till marknadsföring. Nu står de inför nästa tillväxtfas i företagets expansion och ska just byta till större lokaler.

Sona Connect Almi case.png

Se film om Sona Connect på Almis webbplats

Inspireras av andra tillväxtresorSenast uppdaterad : 2023-08-24