Vägnät från fågelperspektiv.

STRING

Syftet med STRING-samarbetet är att gemensamt utveckla korridoren mellan Hamburg och Oslo för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling.

STRING är ett politiskt gränsöverskridande samarbete mellan Oslo kommun och Viken fylkeskommune i Norge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Region Skåne, Helsingborg stad och Malmö stad i Sverige, Köpenhamns kommun, Region Syddanmark, Region Hovedstaden och Region Själland i Danmark samt Schleswig-Holstein, Kiel och Hamburg i Tyskland.

Arbetet bedrivs inom två tematiska fokusområden:

  • Transport och infrastruktur
  • Grön tillväxt 

En viktig utvecklingsfråga för STRING-samarbetet är den planerade fasta Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Rödby och Puttgarden som beräknas stå klar 2029. Förbindelsen kommer att ytterligare knyta samman geografin och öppna dörren för nya marknader och samarbeten.

STRING Megaregion (stringmegaregion.org)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.