Människor som fikar utomhus i stadsmiljö.

Greater Copenhagen

Region Skåne är ordförande och leder det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen under 2023.

Under Region Skånes ordförandeskap kommer Greater Copenhagen att arbeta vidare med frågor som rör den gemensamma arbetsmarknaden, infrastrukturen och den gröna dagordningen samt skapa konkreta resultat som påverkar utvecklingen i en positiv riktning.

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation, som bildades 2015, för tillväxt och utveckling i Öresundsregionen och dess 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Själland och utgör Nordens största arbetsmarknadsregion. Medlemmarna är Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner. Förutom det politiska samarbetet är Greater Copenhagen även ett internationellt varumärke, som används för att kommunicera en dynamisk gränsregion med över fyra miljoner invånare och en rad styrkeområden.

Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fyra temaområden:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.