PRIS – Prao i Skåne

PRIS var ett tvåårigt projekt som syftade till att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt praoarbete, som skulle resultera i stärkt samverkan mellan skolan och arbetslivet.

PRIS syftade till att öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkade könsstereotypa och diskriminerande strukturer.

PRIS ägdes och koordinerades av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner. Projektet startade i januari 2020 och avslutades i januari 2022. PRIS finansierades av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

Region Skåne finansierade tillsammans med 17 kommuner fortsatta insatser under 2022. Hässleholms kommun hade en projektledartjänst på heltid kring kommunikation och processledning i kommunerna. IUC Syd ansvarade för implementering av branschmodeller på en deltidstjänst. Region Skåne agerade fortsatt uppdragsgivare till Hässleholms kommun och IUC Syd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.