Utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV

Materialforskningsanläggningarna ESS och MAX IV har placerats i Lund. Hur kan närområdet på bästa sätt utnyttja möjligheterna detta ger vad gäller forskning, näringsliv och platsmarknadsföring?

Publikationens omslagsbildForskningsanläggningarna ESS och MAX IV bildar ett världsunikt nav i Öresundsregionen för forskning inom materialvetenskap och Life Science.

Genom att lära unga forskare att använda teknikerna vid ESS och MAX IV, stärka kopplingen till näringslivet och utveckla marknadsföringen om vår forskningsregion har Interregprojektet "ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society" satsat totalt 19 miljoner EUR på ökat gränsregionalt samarbete.

Att få talanger att stanna i regionen och minska gränshinder har varit ytterligare insatser för att maximera nyttan av anläggningarna för Sverige, Danmark och Norge.

Under 2015-2018 bedrev Region Skåne i samarbete med 26 andra offentliga aktörer i Öresundsregionen, Västsverige, Norddanmark och Sydnorge projektet "ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society". Projektet syftade dels till att stärka den gränsregionala användarbasen för anläggningarna, men också till att avlägsna gränshinder knutna till ESS mellan Sverige och Danmark, att främja det regionala näringslivets affärsmöjligheter, att marknadsföra Öresundsregionen med hjälp av anläggningarna samt att förbättra välkomstservicen för internationella talanger i Öresundsregionen. Projektet kan ses som en fortsättning och vidareutveckling av TITA-projektet som nämns nedan.

Resultat

Projektets resultat inom respektive arbetsområde finns här:

Alla resultat från projektet finns på en hemsida.

Rapporter

Projektets slutrapporter kan laddas ned här.

Dokument

 • Utnyttja möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

  ( .pdf, 3 MB)

  Ladda ner
 • Färre gränshinder för tredjelandsmedborgare som bor och arbetar på båda sidor om Öresund

  ( .pdf, 2,3 MB)

  Ladda ner
 • Främja det regionala näringslivets affärsmöjligheter med ESS och MAX IV

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Förbättra välkomstservicen för internationella talanger i Öresundsregionen

  ( .pdf, 2,2 MB)

  Ladda ner
 • Strengthening the regional scientific user base för ESS and MAX IV through cross border cooperation

  ( .pdf, 2,6 MB)

  Ladda ner
 • Marketing Greater Copenhagen and southern Sweden as a world class science region

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

  Webbplats

  Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.