Social hållbarhet i Skåne

Hur ser skillnader i hälsa ut geografiskt? Social hållbarhet i Skåne visar med hjälp av kartor skillnaderna i självskattad hälsa mellan Skånes kommuner.

Publikationens omslagsbildRapporten Social hållbarhet i Skåne visar hur hälsa och socioekonomi följs genom att jämföra kartor över självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer.

Data om hälsovariablerna kommer ifrån Folkhälsorapport Skåne 2013, som presenterar vuxna skåningars egna värdering av sin hälsa utifrån olika dimensioner.

Dokument

  • Social hållbarhet i Skåne

    ( .pdf, 1,4 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.