Scenario för Skånes elsystem - elkostnaden

Region Skånes scenario visar att prisskillnaderna inom Sverige troligen kommer öka under de närmaste åren.

Först i mitten av 2020-talet när förstärkningar av transmissionsnätet mellan elområde 2 och 3 börjar bli klara. För att överföringsförmågan ska hållas uppe måste också spänningen kunna stabiliseras i södra Sverige. Det räcker med andra ord inte enbart att bygga mer elnät. Prisskillnaderna inom landet ökar just nu ytterligare då mängden planerbar elproduktion som kan stabilisera spänningen i södra Sverige minskar samtidigt som vindkraften byggs ut rejält i norra Sverige. Publikationens omslagssida

För närvarande pågår en översyn av den elområdesindelning som Sverige införde 2011. Det är möjligt att ha ett enda elområde och hantera interna överföringsbegränsningar med så kallad mothandel. Ett annat alternativ kan vara att ha flera elområden för elproducenter, men att
elanvändare i hela landet betalar samma elpris. Beslutet tas på nationell nivå.

Elprisets utveckling får ofta mycket fokus i debatten. Den samlade elkostnaden bestäms emellertid inte bara av elpriset utan även av nätavgiftens storlek samt av skatter och avgifter. Nätavgiften sätts av nätägaren som har lokala monopol och påverkas av de intäktsramar som
fastställs av Energimarknadsinspektionen. Många elnät är gamla och måste bytas ut. Därtill kommer ökad elproduktionen innebära behov av nätförstärkningar. Sammantaget kommer nätavgiften troligtvis att öka. Nätavgiften pressas även uppåt av ökat behov av balansering och
stabilisering när elproduktionen från solkraft och vindkraft ökar.

Dokument

  • Scenario för Skånes elsystem - elkostnaden

    ( .pdf, 1,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.