Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Skånes regionala utvecklingsstrategi med den gemensamma målbilden om ett öppet Skåne 2030 är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor.

Region SkRUS_Det öppna Skåne 2030.pngåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. En målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer och bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne.

Dokument

  • Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

    ( .pdf, 3,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.