Publikationens omslagssida

Region Skånes omvärldsanalys 2017

I Region Skånes omvärldsanalys analyseras trender och omvärldshändelser som har påverkan på Region Skånes uppdrag. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild för vad Region Skåne behöver agera på.

Omslaget till Trendrapport 2017 - Kortversion av Region Skånes omvärldsanalysRegion Skåne står de kommande åren inför en rad angelägna och komplexa utmaningar – och många möjligheter som bör tas till vara. För att nå visionen om livskvalitet i världsklass gäller det att ha koll på effekterna av globala, nationella och regionala trender – och att göra en tydlig prioritering av strategiska vägval och hur brådskande insatserna är för att hantera förändringarna i omvärlden. Med rätt prioritering kan Skåne fortsätta en utveckling mot tillväxt och hög livskvalitet.

I Region Skånes omvärldsanalys 2017 analyseras trender och omvärldshändelser som har påverkan på Region Skånes uppdrag.  Syftet är att ge en gemensam framtidsbild för vad Region Skåne behöver agera på, både långsiktigt och mer kortsiktigt. På så sätt ges bättre förutsättningar att i tid kunna hantera hot som kan uppstå, men framförallt för att kunna ta vara på de möjligheter som skapas för Region Skåne.

Region Skånes omvärldsanalys 2017 har tagits fram som ett underlag i budgetprocessen inför budgetåret 2018 och en viktig målgrupp för denna analys är därför regionstyrelsen och regionfullmäktige, men också Region Skånes verksamhet i stort.

Ta del av både den långa versionen av rapporten via hemsidan och kortversionen av rapporten i PDF-format nedan.

Dokument

  • Region Skånes omvärldsanalys 2017

    Webbplats

    Öppna sidan
  • Trendrapport 2017 - Kortversion av Region Skånes omvärldsanalys 2017

    ( .pdf, 672 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.