TemaPM: Planera för det digitala samhället

Fysisk planering som verktyg för fiberutbyggnaden i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Skåne har unika förutsättningar att nyttja och än mer stärka den flerkärniga ortsstrukturen genom ett fullt utbyggt fibernät. Det skapar förutsättningar för att hela Skåne ska leva.

I Planera för det digitala samhället finns information om infrastrukturen för bredband, digitaliseringen av samhället och nyttan av digitala tjänster, fiberutbyggnadens nuläge i Skåne samt hur den fysiska planeringen kan utgöra verktyg för fiberutbyggnaden. Exempel ges även från hur kommuner och regioner runtom i landet på olika vis arbetar med frågan.

Rapporten riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän som arbetar med samhällsplanering, bredbandsplanering och strategiska frågor i Skånes kommuner.

Dokument

  • Planera för det digitala samhället

    ( .pdf, 4,3 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.