Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen

Livsmedelsproduktionen är ett av Skånes styrkeområden som står inför såväl utmaningar som möjligheter. I denna rapport beskrivs livsmedelsproduktionens kompetensbehov på kort och lång sikt.

livsmedel framsidaRapporten är resultatet av ett samarbete mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. I dessa tre regioner arbetar närmare hälften av alla sysselsatta i lantbruket och livsmedelsindustrin.

Morgondagens behov av kompetenser är många, men redan idag anser en stor majoritet av arbetsgivarna att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.

I rapporten tecknas en oroväckande bild över utgångsläget för att möta framtiden. Av de fyra största yrkesgrupperna inom lantbruket bedömer Arbetsförmedlingen att det råder påtaglig brist inom tre yrken. Det samma gäller för de två största yrkena inom livsmedelsindustrin.

Rapporten lämnar ett antal förslag på möjliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna att möta behovet av morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen. Förslagen kretsar kring behovet att skapa långsiktiga och effektiva former för att omhänderta frågorna på ett strukturerat sätt. Det kräver emellertid att aktörer på nationell, regional och lokal nivå tar ansvar och väljer att prioritera frågan om livsmedelsproduktionens kompetensförsörjning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.