Presentation av den digitala rapporten "Hur har det gått i Skåne?".

Hur har det gått i Skåne? - Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet

Den digitala rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” är en uppföljning av resultaten för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne.

Skånes regionfullmäktige antog i juni 2020 en reviderad version av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, med målbilden ”Det öppna Skåne 2030”. I den regionala utvecklingsstrategin finns ett antal visionsmål som ”Hur har det gått i Skåne?” genom olika indikatorer följer upp.

”Hur har det gått i Skåne?” mäter Skånes utveckling inom områdena befolkning, arbetsmarknad, regional ekonomi, näringsliv, utbildning, boende och bostadsbyggande, tillgänglighet, hälsa, miljö och klimat, medborgardemokrati samt kultur och turism.

Interaktiv rapport

Rapporten är en webbaserad och interaktiv rapport, som uppdateras löpande. Du som läsare har både möjlighet att påverka vad graferna ska fokusera på och att ladda ner dessa grafer för vidare användning på egna webbplatser eller i egna presentationer.

Dokument

  • Hur har det gått i Skåne? 2024 års uppföljning

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.