Folkhälsorapport Skåne 2013

Folkhälsoenkät Skåne 2012 besvarades av drygt 28 000 skåningar, som därigenom medverkade till att ta fram ett omfattande underlag för hälsoläget i Skåne.

Omslag Folkhälsorapport Skåne 2013Rapporten är ett led i den fortlöpande rapporteringen om hur hälsa, hälsorisker och hälsorelevanta levnadsförhållanden fördelar sig i olika delar av den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en bild av hälsoläget och hälsoriskernas utbredning i Skåne, hur detta har förändrats över tid och hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige.

Statistik från rapporten finns sedan 2015 också tillgänglig på en öppen QlickView-sida.

Dokument

 • Folkhälsorapport Skåne 2013

  ( .pdf, 7 MB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Skåne 2012, 18-64 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Skåne 2012, 65-80 år

  ( .pdf, 1,1 mB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.