Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2012

Våren 2012 genomfördes folkhälsoenkäten barn och unga i Skåne bland skolelever i årskurs 6, 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 30 000 skånska elever.

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 - omslagDenna rapport är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om utbredningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag samt hur de skånska siffrorna förhåller sig till genomsnittet i Sverige. Dessa data utgör en viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet i Skåne samt för att kunna följa utvecklingen över tid.

 

Dokument

 • Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

  ( .pdf, 5,9 mB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 Årskurs 6

  ( .pdf, 129 kB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 Årskurs 9

  ( .pdf, 149 kB)

  Ladda ner
 • Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012 gymnasiet, årskurs 2

  ( .pdf, 151 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.