Färdplan för Skånes elförsörjning 2030

Färdplanen för Skånes elförsörjning 2030 är framtagen av en arbetsgrupp med utsedd styrgrupp på uppdrag av Skånes Effektkommission.

Arbetsgruppen har under våren och sommaren 2023 tagit fram en färdplan för att förverkliga den av Effektkommissionen definierade målbilden för Skåne till år 2030: Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt ska öka ifrån dagens 15 % till minst 50 % 2030 under årets alla timmar.

En färdplan beskriver var man befinner sig i relation till målet och vad som krävs för att komma fram. Det är ett sätt att bemöta utmaningar, så som Skånes energiförsörjning, som handlar om att skapa en gemensam förståelse för nuläget och målbilden för att synliggöra behovet av åtgärder som krävs för förflyttningen.

Klimatomställningen ställer krav

Energiförsörjningen i Skåne är en stor utmaning som behöver mötas. Effekt- och kapacitetsbristen har påverkat Skåne länge genom höga elpriser och begränsade möjligheter för tillväxt. Situationen förvärrades under energikrisen och blottade behovet av en mer robust och resilient energiförsörjning i Skåne.

Den pågående klimatomställningen ställer samtidigt andra krav på energisystemet. För att möjliggöra skiftet från fossila bränslen inom flera sektorer krävs fossilfri el som kan tillgodose ett mycket större elbehov än idag.

Olika samhällsperspektiv har adderats till färdplanen för att säkerställa att önskade effekter är beaktade, det vill säga vilken förflyttning ska uppnås. Dessa är:

  • Tillväxt och konkurrenskraft
  • Kapacitet i elförsörjningen
  • Trygghet och resiliens
  • Klimat och miljö

Dokument

  • Färdplan för Skånes elförsörjning 2030

    ( .pdf, 2,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.