Den kommunala vuxenutbildningens betydelse för Skånes kompetensförsörjning

Komvux är en central del av den regionala kompetensförsörjningen. Utbildningen ger en extra möjlighet för unga och vuxna att skaffa sig högskolebehörighet eller en gymnasial yrkesexamen.

Fram tills nu har vi dock saknat kunskap om vad de komvuxstuderande i Skåne får för sysselsättning efter studierna.

Efter diskussioner med kommunerna i sydvästra Skåne har Region Skåne gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att utarbeta en metod för att kunna följa upp de komvuxstuderande i Skåne. Den resulterande analysen visar att fler kommer i arbete samt yrkesväxlar. Men den visar också att det finns en obalans mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och de programinriktningar som de komvuxstuderande läser. I rapporten redovisas komvux- och sfi statistik på såväl regional som delregional nivå. 

Publikationens omslagssida

Region Skåne har ambitionen att årligen följa upp hur det går för de som avslutar sina komvuxstudier och stämma av hur detta

 förhåller sig till arbetsmarknadens behov. Ett antal fördjupningsstudier planeras också att tas fram för att ge kommuner och branschföreträdare ett bättre regionalt planeringsunderlag. På sikt är ambitionen att kunna följa upp både komvux, gymnasieskolan och arbetsmarknadsutbildningarna i Skåne. 

Dokument

  • Den kommunala vuxenutbildningens betydelse för Skånes kompetensförsörjning

    ( .pdf, 2,5 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.