Barn och föräldrar i Skåne 2014

Rapporten bygger på information från folkhälsoenkät "Barn och Föräldrar i Skåne 2013". Drygt 30 000 småbarnsföräldrar till barn som under år 2013 fyllde 8 månader eller 4 år fick enkäten.

Barn och föräldrar i Skåne 2014Folkhälsoenkät "Barn och Föräldrar i Skåne 2013" har som syfte att ytterligare öka kunskapen om de små barnens och deras föräldrars hälsa och levnadsförhållanden, att möjliggöra fördjupade analyser av fördelningen av hälsa och hälsorisker i olika delar av befolkningen samt att kunna följa utvecklingen över tid.

Rapporten är ett led i Region Skånes fortlöpande rapportering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. 

Resultat uppdelade på kommunnivå

I excelfilen redovisar vi kommunresultat ur "Barn och Föräldrarapport i Skåne 2014", registerdata från Barnhälsovården samt enkätdata från undersökningen "Barn och Föräldrar i Skåne 2013".

Dokument

 • Folkhälsorapport Barn och Föräldrar i Skåne 2014

  ( .pdf, 1,3 MB)

  Ladda ner
 • Enkät 8 månader

  ( .pdf, 512 kB)

  Ladda ner
 • Enkät 4 år

  ( .pdf, 511 kB)

  Ladda ner
 • Barn och föräldrar 2014 – kommunresultat

  ( .xlsx, 132 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.