Avsiktsförklaring - Skånes Effektkommission NET

För att hantera Skånes växande elbehov har samverkansplattformen Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans, eller Skånes effektkommission NET skapats den 24 januari 2024.

Trots att Skåne står för en betydande del av landets elförbrukning, är regionens självförsörjningsgrad av eleffekt endast 15 procent.

Denna obalans gör att en stor del el måste importeras från andra delar av Sverige och från utlandet. För att möta energigapet och underlätta övergången till en mer hållbar och fossilfri framtid, etableras Skånes effektkommission NET. Målet är att underlätta och möjliggöra bygget av nya kraftledningar i Skåne fram till 2035.   

Den strategiska satsningen markerar en milstolpe i Skånes ansträngningar att möta framtidens energibehov. Skånes effektkommission NET ska lägga grunden för en mer elektrifierad och hållbar framtid i regionen genom att säkerställa en robust och kapabel infrastruktur.

Avsiktsförklaringen är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och energibolaget E.ON. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.