Äldres hälsa i Skåne

I den här kortrapporten lyfter vi äldre personers hälsa i Skåne. Med äldre avses personer som är 65 år eller äldre.

Vid Region Skånes senaste folkhälsoundersökning, vilken genomfördes år 2022, slopades det tidigare åldertaket och det är första gången som personer äldre än 85 år är inkluderade i undersökningen.

Att inkludera de äldsta i befolkningen är viktigt eftersom hög ålder är en av de främsta riskfaktorerna för att drabbas av sjukdom och ohälsa. Det är av samma anledning viktigt att kunna följa hälsoutvecklingen för denna grupp, speciellt givet de pågående demografiska förändringarna med en åldrande befolkning.

Kortrapporten utgår från samma frågor som finns i den stora folkhälsorapporten ”Folkhälsorapport Skåne 2023” men vi har valt att fokusera på färre indikatorer och att kombinera vissa indikatorer för att ge en mer nyanserad bild. Till exempel presenteras hur vanligt det är att vara ensamboende och sakna stöd, samt andelen som har svår smärta i flera områden.

Därutöver belyses de fyra hörnpelarna för ett gott åldrande och avslutningsvis tittar vi på antalet ”sjuka”- respektive ”friska” år. Syftet med denna kortrapport är att komplettera vår ordinarie stora folkhälsorapport och ge en mer nyanserad bild av äldres hälsa och livssituation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.