Remissversion: Regional kulturplan för Skåne 2025-2028

Nuvarande regionala kulturplan för Skåne gäller perioden 2021–2024. Regionfullmäktige måste därför ta beslut om en ny kulturplan senast i december 2024. Nästa kulturplan kommer att löpa över fyra år,

Remissversion Regional kulturplan för Skåne 2025-2028Den 15 februari fattade Region Skånes kulturnämnd beslut om en remissversion av kulturplanen. Kommunerna i Skåne, Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne är formella remissinstanser men även andra aktörer är välkomna att yttra sig. Yttrandena kommer att ingå som underlag vid justering av den regionala kulturplanen. Beslut om en kulturplan för 2025–2028 kommer fattas av Region Skånes kulturnämnd den 19 juni 2024 och av regionfullmäktige under hösten 2024.

Genomförandeavsnittet tas fram under våren 2024 och finns inte med i den utskickade remissversionen.

Yttrandena ska vara inkomna senast 2 april 2024 till kultur@skane.se.

Översyn regional kulturplan för Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.