Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne

Bibliotek för alla genom hela livet är namnet på Region Skånes regionala biblioteksplan som har tagits fram i ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken.

Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region SkåneRegional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för – regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Skrivningarna i planen utgår från Region Skånes visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne så som de beskrivs i Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

Biblioteksplanen lägger grund för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och mål för var och en av verksamheterna och anger också gemensamma utvecklingsområden för perioden 2022-2025:

  • Bibliotek för delaktighet och demokrati
  • Bibliotek för lärande och läsande
  • Bibliotek för kreativitet och kultur
  • Bibliotek för hållbarhet och hälsa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.