Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023 (förlängd 2024)

Region Skånes första plan för området utgår från utövare som är författare, dramatiker, manusförfattare och serieskapare, litterära arrangemang och mötesplatser samt publik och läsare.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier 2018-2023Handlingsplanens tidsperiod förlängs och kommer att verka samt aktualiseras under hela 2024.

Genom konkreta insatser vill Region Skåne långsiktigt förstärka olika delar av den regionala infrastrukturen för litteratur och serier. Exempel på några områden som behöver stärkas och/eller utvecklas är:

  • Utveckla och komplettera centrumbildningarnas roll
  • Nytt bidrag till litterära aktörer
  • Stöd till översättning, fristadsprogram och litteraturresidens
  • Utveckla litterära arrangemang och scener i hela Skåne
  • Stärka litteraturfestivaler som en del av den regionala infrastrukturen
  • Utveckla litteraturpedagogik inom kulturskolan och folkbildningen
  • Villkoren för utövare, arrangemang och publik, samarbete med biblioteken och barns och ungas möjligheter till upplevelser och skapande

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.