Rapport: Cultural Diversity in Skåne

Fairooz Tamimi har på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning undersökt hur personer med en bakgrund utanför Sverige på ett bättre sätt ska känna sig inkluderade i det skånska kulturlivet.

Rapport: Cultural Diversity in SkåneUppdraget påbörjades under hösten 2018 och avslutades med tre olika workshopar i januari och februari 2019.

Fairooz Tamimi är författare, föredragshållare, skribent, entreprenör med mera. Hon har bland annat specialiserat sig på frågor kring kvinnors rättigheter, företagande/entreprenörskap och integration. Hon kom till Sverige 2013 och har sedan dess bland annat drivit olika projekt inom affärsutveckling och entreprenörskap, startat ett skandinaviskt nätverk för stå-upp komiker med invandrarbakgrund i samarbete med Lund Comedy Festival och spelar en aktiv roll i bildandet av ett nordiskt nätverk för mångfald inom konst- och kulturlivet.

Inom ramen för uppdraget har Fairooz Tamimi träffat cirka 100 personer. Det har handlat om såväl enskilda kulturskapare från olika delar av världen som representanter från verksamheter inom det skånska konst- och kulturlivet. Träffarna har antingen skett i form av enskilda intervjuer eller genom att personerna deltagit på någon av de tre workshopar som genomförts. Kartläggningen har haft två perspektiv, artist-/konstnärsperspektivet och publikperspektivet.

Materialet från såväl intervjuerna som de genomförda workshoparna har sammanställts i denna rapport som förutom en bakgrundsbeskrivning i huvudsak består av tre olika delar; Identifierade utmaningar, Förslag på lösningar samt Rekommendationer för fortsatt ställningstagande.

Rapporten är ett kunskapsunderlag för Region Skånes kulturförvaltning som bidrar till att ge fördjupad insikt kring representation och mångfald.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.