Levande lokalsamling – en metodhandbok från Svedala bibliotek

En metodhandbok för bibliotek som vill göra det gemensamma kulturarvet i bibliotekets lokalsamling till en mer levande, relevant och inbjudande resurs för invånarna.

Levande lokalsamling – en metodhandbok från Svedala bibliotek Under hösten 2018 och våren 2019 arbetade Svedala bibliotek med projektet ”Svedalarummet – Lär känna din hembygd”. Projektet finansierades med biblioteksutvecklingsmedel från Region Skåne och målet var att göra det gemensamma kulturarvet i bibliotekets lokalsamling mer tillgängligt.

I handboken delar Svedala bibliotek med sig av erfarenheterna från arbetet med lokalsamlingen, som skedde enligt en metod inspirerad av arbete med samlingar på museer och arkiv. Arbetet delas upp i tydliga delmoment, och det kan enkelt anpassas efter olika biblioteks behov och förutsättningar.

Metoden är utformad för att arbetet med lokalsamlingen ska präglas av:

  • Hållbarhet och långsiktighet inom verksamheten
  • Transparens och utrymme för inflytande
  • Utforskande av biblioteket som förmedlande

Samlingar om lokalbygden vanligt på folkbibliotek

Lokalsamlingar är ett vanligt inslag på folkbibliotek och kan variera i storlek från en hylla till hela avdelningar eller rum. De kan ha olika innehåll men består ofta av fack- och skönlitteratur, tidningsurklipp och annat material om lokalbygden och dess historia.

En ordnad och väl förmedlad lokalsamling kan säkra tillgången till historia och kulturarv även för medborgare som inte själva aktivt söker sig till museer eller arkiv.

Alla kommuner har ett folkbibliotek

Alla kommuner har inte ett eget museum och alla kommunarkiv har inte utåtriktad verksamhet men varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha ett folkbibliotek.

När biblioteket arbetar aktivt med lokalsamlingen kan den bli en fantastisk kulturarvsresurs för medborgarna.

Fakta om handboken

Metodhandboken är finansierad med hjälp av biblioteksutvecklingsbidrag för kunskapsdelning från Region Skåne. Den är skriven av musei- och kulturarvsvetare Zanna Friberg, projektledare för projektet ”Svedalarummet – Lär känna din hembygd”, på Svedala bibliotek. I redaktionskommittén ingick kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson och kultursamordnare Karin Leeb-Lundberg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.