Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbunden

Region Skånes kulturförvaltning har gjort en kartläggning över hur de tre förbunden med verksamhetsbidrag från Region Skåne, arbetat med förmedling och samverkan 2014-2017.

Kartläggning och analys av de skånska kulturarvsförbundenFokus ligger på Skånes Hembygdsförbunds, Skånes Hemslöjdsförbunds och Skånes Arkivförbunds arbete vad gäller samverkan och förmedling. Valet av fokusområden är baserat på villkor för verksamhetsbidrag där dessa är gemensamma för de tre förbunden.

Kartläggningen har bland annat omfattat geografisk spridning, upptagningsområden, utvecklingsbidrag och pedagogernas roller. Då barn och unga är en kulturpolitiskt prioriterad målgrupp fokuserar kartläggningen på barn och unga under 18 år.

Kartläggningen visar att förbunden prioriterar barn och unga och att de tillsammans når ut i alla skånska kommuner med sin verksamhet. Trots att förbunden har små ekonomiska resurser har de varit aktiva i många samarbeten och använder Region Skånes utvecklingsbidrag och andra utlysningar för att utveckla sin verksamhet.

Kartläggningen har tittat på perioden 2014-2017 och förbundens redovisade material.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.