En studie om Clownronden och dementa personer i äldreomsorgen

Denna forskningsstudie har tillkommit i ett samarbete mellan Kultur Skåne/Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Studiens genomförande möjliggjordes även genom ett stöd från Statens Kulturråd.

En studie om Clownronden och dementa personer i äldreomsorgenStudien fokuserar på det sociala samspelet mellan clownerna och de boende på två demensboenden i Skåne. En större kunskap om och förståelse för clownernas sätt att arbeta och interagera med demensdrabbade personer på äldreboenden, kan ge vårdpersonal inspiration och verktyg som de själva kan använda i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Projektet och studien kan öka intresset för samarbete med Clownronden, och kanske även med andra kulturaktörer, i äldreomsorgen i framtiden. När kultur och äldreomsorg möts ges ofta förutsättningar för alla att tänka i nya banor. Detta projekt har inte varit ett undantag. Det är ett mycket bra exempel på ett tvärsektoriellt samarbete som alla har vunnit på – kulturaktörerna, vårdpersonalen och de äldre på vårdboendena.

Studien har utförts av en forskargrupp vid Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap, under ledning av fil. dr Margareta Rämgård. De övriga forskarna i projektet har varit dr. med. vet Elisabeth Mangrio samt dr. med. vet Elisabeth Carlson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.